Current Global Reviewer

UGC Approved International Research Refereed  Journals

 HOME  EDITORAL BOARD Copyright form  CONTACT

UGC Approved

Sr. No. :  64310

Impact Factor : 2.143

Indexed

Refereed

          Current Issue  Publish

on  Every Month  5 

 Last date of submit your article

Every month 30 

 

Contact for Old Issue

Editor

Issue IX Vol  III  ,  May. To Oct. 2017

Sr. No.

 

Article Title

 

Author

 

Open Paper

     

23

साहित्य और इतिहास भूषण के काव्य के विशेष सन्दर्भ में

संतोष साहेबराव नागरे

Click Here

     

24

सामाजिक सरोकारिता को निबाहती राजन स्वामी की ग़ज़ल

डॉ. संजय सोपान रणखांबे

Click Here

     

25

हिंदी ग़ज़लों में आतंकवाद की भयावहता

डॉ. बंग नरसिंगदास ओमप्रकाश

Click Here

     

26

विषय : साहित्य समाज और हिंदी सिनेमा : एक चिंतन

प्रा. डॉ. एम.ए.येल्लूरे

Click Here

     

27

बौद्ध दर्शन और असंघोष की कविता

डॉ. संजय जाधव,    
प्रा. डहाळे मुंजाभाऊ

Click Here

     

28

प्रतीक नाटक परम्परा और भारतेंदु के नाटक

प्रा. खराडे आर.एम.

Click Here

     

29

खिलाडियों के जीवन में संतुलित आहार और व्यायाम का महत्व

प्रा. अतुल शर्मा

Click Here

     

30

राष्ट्रीय एकता में शिक्षा का योगदान

डॉ. प्रविण कांबळे

Click Here

     

31

 

इक्कीसवी सदी में दलित आन्दोलन 

 

प्रा.डॉ.सौ.मंगला श्री. कठारे

 

Click Here

     

32

 

सर्वेष्वरदयाल सक्सेन कष्त 'लडाई' नाटक की प्रासंगिकता

 

प्रा. डॉ. संजय जाधव

 

Click Here

     

33

 

मराठवाडयातील शेतकयांच्या आत्महत्या : एक सांखिकीय विश्लेषण

 

डॉ. नंदकिशेर मुळे

 

Click Here

     

34

 

मराठवाडयातील भूमिहीन शेतमजुर : एक सांख्यिकीय विश्लेषण

 

शिंदे भगवान

 

Click Here

     

35

कापूस आदान-प्रदान किंमत विश्लेषण

डॉ. बोन्नर रेणुकादास यशवंत

Click Here

     

36

'लीळाचरित्र' ग्रंथातून चक्रधर स्वामींनी सांगितलेला उपदेश

डॉ. विजयकुमार शिवदास ढोले

Click Here

     

37

 

नागनाथ कोत्तापल्ले यांचे काव्यविश्व

 

डॉ. मारोती माधवराव घुगे

 

Click Here

     

38

 

बहिणाबाईची कविता

 

प्रा.डॉ. मारोती रामराव कोल्हे

 

Click Here

     

39

 

आदिम काव्यातील थोर महात्मे

 

प्रा. डॉ. राजेश धनजकर

 

Click Here

     

40

'सोनचफा' व 'कस्तुरीमृग' जीवनाचा शोध घेणारी नाटयकृती

डॉ. संदीप अ. बनसोडे

Click Here

     

41

स्वातंत्र्योत्तर राजकीय कांदबरी

श्री. विभुते शिवहार प्रकाश

Click Here

     

42

 

"पोवाडा या शाहिरी काव्याचे स्वरूप"

 

प्रा. डॉ. श्रीहरी चव्हाण

 

Click Here

     

43

 

'सभापती' व 'काला पहाड' कादंब-यांचा तुलनात्मक अभ्यास

 

श्री. परमेश्वर वाल्मिक दहिफळे

 

Click Here

     

44

 

भारतीय प्रसार माध्यमे आणि ग्रामीण विकास

 

प्रा.डॉ.संतोष चंपती हंकारे

 

Click Here

     

45

 

 अहमदपूर व चाकूर तालुक्यातील ज्वारी पीक प्रारुपाचा भौगोलिक--

 

प्रा. डॉ.यु.बी. सोनुले , प्रा. डॉ. मुरुडकर

 

Click Here

     

46

 

राजर्षी शाहू महाराजांचा शौक्षणिक दृष्टीकोन

 

शिवशंकर कसबे

 

Click Here

     

47

 

आजच्या विज्ञानवादी युगात संशोधनाची गरज

 

दिनेश जोरोंडे

 

Click Here

     

48

 

सार्वजनिक आरोग्य आणि शाश्वत विकास

 

प्रा.डॉ.तिडके केशव दत्तराव

 

Click Here

     

49

 

"सुशासन आणि भारतातील सुशासनाचा विकास"

 

हेळंबे हनमंत बालाजी

 

Click Here

     

50

 

Public Private Partnership: Perspectives, Experiences And Civil Society Initiatives In India

 

प्रा. डॉ. संतराम प्रभाकर मुंढे

 

Click Here

     

51

 

समाजातील वास्तविक समस्यावरील उपाय- आंदोलन

 

डॉ. व्ही.एस. इंगळे

 

Click Here

     

52

 

मानवी हक्क : महिला

 

प्रा.आर.बी.काळे

 

Click Here

     

53

 

दलित रंगभूमी समोरील आव्हाने

 

तायडे सिद्धार्थ आबाजी

 

Click Here

     

54

 

गोदाकाठावरील वीरगळ : एक अभ्यास

 

श्री. मस्के बबन श्रीकृष्ण

 

Click Here

     

55

 

स्थानिक स्वराज्य संस्था: मुंबई महानगरपालिका ----------

 

मंगेश कदम

 

Click Here

     

56

 

राजर्षी शाहू महाराज यांचे सामाजिक तत्त्वज्ञान

 

प्रा. डॉ. गणेश बालाजी बेळंबे

 

Click Here

Copyright By Shaurya Publication  Developer Mr. Arun b. Godam,  Contact - 8149668999